.

Trong phiên họp tới đây, Thường vụ QH sẽ xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Ngô Đức Mạnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận.

Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 22 của UB Thường vụ QH diễn ra trong 2 đợt, đợt 1 vào ngày 12 đến 13-3 và đợt 2 vào ngày 20 đến 22-3.

Cụ thể, trong đợt 1, Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về dự án luật Đo đạc và bản đồ; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học; dự án luật Cạnh tranh (sửa đổi)...


 

Ông Ngô Đức Mạnh. Ảnh: Hoàng Anh
Ông Ngô Đức Mạnh.Ngày làm việc thứ 2 của đợt 1, Thường vụ QH sẽ xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH đối với ông Ngô Đức Mạnh, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận. Lý do là ông Mạnh đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại LB Nga.

Có thể lấy phiếu tín nhiệm vào giữa năm

Đợt 2, UB Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến lần 2 về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

UB Thường vụ QH sẽ dành chương trình riêng chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long.

Một nội dung mới vừa được bổ sung là UB Thường vụ QH sẽ cho ý kiến về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Cụ thể, vào ngày làm việc cuối cùng vào sáng 22-3, UB Thường vụ QH sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý trình bày tờ trình về nội dung này.

Theo quy định tại nghị quyết 85 năm 2015 của QH về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, QH, HĐND sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ, vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ, tức là vào kỳ họp 6 QH vào cuối năm.

Tuy nhiên do có nhiều ý kiến đề xuất đẩy việc lấy phiếu tín nhiệm lên sớm hơn, từ kỳ họp kỳ 6 vào cuối năm nay lên kỳ họp thứ 5, dự kiến diễn ra vào tháng 5-6. Do việc này trái với Nghị quyết 85 nên UB Thường vụ QH cần thảo luận.

Thu Hằng (Vietnamnet)

.