.

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh

Thứ Sáu, 24/11/2017, 15:33 [GMT+7]
.

Lúc 9 giờ ngày 24-11, ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng điều hành kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường) sau 30 phút thảo luận tổ.
 

100% đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng dự họp thống nhất bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh.
100% đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng dự họp thống nhất bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Theo đó, 100% đại biểu có mặt (48/49 đại biểu) đã biểu quyết thống nhất với tờ trình của Thường trực HĐND TP về việc bãi nhiệm Chủ tịch HĐND TP, bãi nhiệm đại biểu HĐND TP khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Tháng 10.2015, ông Nguyễn Xuân Anh được Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng bầu làm Bí thư Thành ủy.

Ngày 16-6-2016, với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021), Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Vào ngày 6-10 vừa qua, Ban chấp hành T.Ư Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khoá 12.

Ban chấp hành T.Ư Đảng nhận thấy trên cương vị người đứng đầu cấp ủy TP, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, cá nhân ông đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm…

Ngay sau khi cách chức ông Xuân Anh, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng GTVT về làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Hoàng Sơn/thanhnien

.