• Bộ trưởng Nội vụ nói gì về quyết định nhập 2 sở của Lào Cai
  • Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết KN, tố cáo khu vực 3
  • Chuyên gia điểm những lý do khiến bộ máy

Bộ trưởng Nội vụ nói gì về quyết định nhập 2 sở của Lào Cai

Bộ trưởng Nội vụ bày tỏ sự ủng hộ tỉnh Lào Cai hợp nhất 2 Sở GTVT với Xây dựng thành Sở GTVT - Xây dựng.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết KN, tố cáo khu vực 3

Ông Trần Văn Mây được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3, Thanh tra Chính phủ.

Chuyên gia điểm những lý do khiến bộ máy "càng giảm lại càng phình"

Việc tinh gọn bộ máy thời chủ yếu dựa vào sự tự giác của cán bộ công chức viên chức, trong khi trách nhiệm là của người đứng đầu.

.
.