• Ông Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
  • Cách chức Cục trưởng Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường
  • Ông Lê Hồng Quang được phê chuẩn giữ chức Thẩm phán TAND Tối cao

Ông Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam vừa được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam khoá VIII.

Cách chức Cục trưởng Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường

Tổng cục Môi trường đã có quyết định cách chức cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đối với ông Lương Duy Hanh.

Ông Lê Hồng Quang được phê chuẩn giữ chức Thẩm phán TAND Tối cao

Ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến được Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán TAND Tối cao sáng 19-6.

.
.