.

(GLO)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kbang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, cán bộ và hội viên đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.  
         
Hàng năm, Hội CCB huyện Kbang đều chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng dẫn cho 14 cơ sở Hội trên địa bàn thực hiện. Đồng thời, Hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng và những chuẩn mực đạo đức của CCB Việt Nam là “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”. Qua thời gian thực hiện, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, hội viên, nhất là người đứng đầu ở các cơ sở Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Hội viên Nguyễn Thị Cựu chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: T.Đ
Hội viên Nguyễn Thị Cựu chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: T.Đ

Ông Nguyễn Văn Thi-Chủ tịch Hội CCB thị trấn Kbang, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Hội CCB huyện về học tập và làm theo Bác, Hội CCB thị trấn đã cụ thể hóa các nội dung và triển khai đến 27 chi hội. Sau nhiều năm triển khai, Hội CCB thị trấn đã có nhiều cá nhân, tập thể điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, Hội đã vận động các hội viên giúp nhau phát triển kinh tế; gây quỹ được trên 700 triệu đồng để giúp hội viên khó khăn vay không tính lãi; vận động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.

Là một trong những hội viên đi đầu trong việc học tập và làm theo gương Bác, ông Đinh Tó-cựu chiến binh làng Nák (thị trấn Kbang) bày tỏ: Trong cuộc sống hàng ngày, ngay từ những việc làm nhỏ nhất, tôi cũng vẫn thường tự nói với mình là cần làm theo gương Bác. Là người lính Cụ Hồ, tôi phải gương mẫu thực hiện trước, nói phải đi đôi với làm. Ngoài việc chăm lo cho gia đình, tôi luôn tham gia các phong trào do Hội Cựu chiến binh thị trấn và địa phương phát động và sẵn sàng giúp đỡ hội viên khi gặp khó khăn hoạn nạn.

Bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện Kbang đã tích cực, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Hội đã xây dựng được nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, trọng tâm là giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Đến nay, Hội đã đứng ra tín chấp cho hàng trăm lượt hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền 32 tỷ đồng để đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi; huy động trên 1,6 tỷ đồng góp vốn xoay vòng cho hơn 340 lượt hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Toàn huyện có 32 trang trại vừa và nhỏ của hội viên CCB làm ăn có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên đã có những việc làm thiết thực, như: hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động tham gia làm đường giao thông và nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng…

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội trong huyện còn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên lúc ốm đau, tai nạn rủi ro; vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được trên 250 triệu đồng, giúp ngày công lao động, vật liệu xây dựng, kết  hợp với các nguồn quỹ để hỗ trợ sửa chữa, làm mới 26 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Ngoài ra, Hội còn thành lập mô hình “Kho thóc nghĩa tình đồng đội” được trên 3 tấn thóc để giúp hội viên khó khăn trong những lúc giáp hạt; xây dựng mô hình “Đàn bò nghĩa tình” với hơn 10 con để hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế gia đình. Điển hình trong phong trào làm theo Bác có Hội CCB xã Đak Hlơ, Kông Pla, Sơ Pai và thị trấn Kbang.

Ông Nông Văn Duyên-Chủ tịch Hội CCB huyện Kbang, cho biết: “Trong thời gian đến, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là giải pháp cốt lõi, tạo nền tảng vững chắc để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ. Hội cũng sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội; vận động cán bộ, hội viên tích cực phát triển kinh tế gia đình để giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”.

Thúy Điểm

.