.

(GLO)- Hai năm qua, Đảng bộ thị xã An Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cách làm mới và sáng tạo trong học tập và làm theo Bác đã được triển khai, góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.  

Xác định nội dung đột phá

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ phường An Phú (thị xã An Khê) đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy phường đã chỉ đạo, hướng dẫn 21 chi bộ trực thuộc lồng ghép đưa những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cuộc họp, buổi sinh hoạt ở khu dân cư. Hàng tháng, các chi bộ phân công cán bộ, đảng viên sưu tầm và kể những câu chuyện về Bác để thảo luận và cùng học tập. Mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu lên quan điểm cá nhân, từ đó đánh giá, đưa ra nhận xét chung để việc học và làm theo Bác đạt kết quả cao nhất.

 

Diện mạo đô thị thị xã An Khê ngày càng khởi sắc.       Ảnh: Đức Thụy
Diện mạo đô thị thị xã An Khê ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đức Thụy

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Phú Trần Thanh Hải, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra việc đăng ký, thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên. “Học tập và làm theo Bác đã trở thành chủ đề sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Hầu hết cán bộ chủ chốt, đảng viên của các chi bộ trực thuộc đều thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và tự giác nêu gương để quần chúng noi theo”-ông Hải khẳng định.

Đảng ủy phường An Phú xác định và lựa chọn 2 nội dung đột phá để triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn. Đó là, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Đến nay, đã có 150 thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận này; cán bộ, công chức được phân công trực vào sáng thứ bảy hàng tuần để kịp thời giải quyết hồ sơ cho công dân. Kết quả, năm 2017, bộ phận “một cửa” của phường đã tiếp nhận 11.713 hồ sơ (tăng 481% so với năm 2016), trong đó, giải quyết 11.709 hồ sơ đúng hạn, 3 hồ sơ đang chờ giải quyết và chỉ có 1 hồ sơ quá hạn.

Nhiều chuyển biến tích cực

Ông Lê Thanh Tân-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê, cho biết, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung lựa chọn các vấn đề trọng tâm, xác định nội dung đột phá nhằm tạo ra chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Việc gắn những nội dung của Chỉ thị 05 vào các nghị quyết của Đảng đã giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Qua đó, kịp thời ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tạo được niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở”-ông Tân khẳng định.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã góp phần kiện toàn tổ chức, củng cố bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể theo hướng đồng bộ, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn; tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong mỗi cấp, mỗi ngành. Nhờ đó, nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của thị xã đều đạt và vượt kế hoạch. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác còn khơi dậy tinh thần thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp địa phương có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 3 xã; 2 xã còn lại đều đạt trên 11 tiêu chí. Đã có 12 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiêu biểu được UBND thị xã khen thưởng vì có cách làm hay, tạo được sự lan tỏa trong xã hội…

“Thời gian tới, Đảng bộ thị xã An Khê tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 quyết liệt và đồng bộ hơn gắn với chuyên đề năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng-chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức trở thành một trong những mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; chú trọng sinh hoạt chuyên đề ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt việc học tập và làm theo Bác cần đưa vào chương trình học tập chính khóa ở các trường học nhằm giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ”-ông Tân nhấn mạnh.

Minh Nguyễn

.