.

Chư Pah triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

Thứ Năm, 08/03/2018, 11:03 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 7-3-2018, Huyện ủy Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020), Trưởng hoặc phó các phòng, ban, ngành huyện, Mặt trận và các đoàn thể; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
 

 

Ảnh: Nam An
Ảnh: Nam An
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 5-3-2018 của Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pah về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.
 
Sau hội nghị này, các phòng ban, đơn vị, các tổ chức Hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình; phấn đấu, hoàn thành tốt các lĩnh vực nhằm tăng cường ổn định kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững;Tập trung đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng bộ, toàn diện;  Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng-chống thiện tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…
Nam An
.