.
.

Mang Yang: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị

Thứ Tư, 10/10/2018, 05:50 [GMT+7]
.
(GLO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Mang Yang, Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh".
 
 

 

Ảnh: Minh Hoàn
Ảnh: Minh Hoàn
 
Sau 10 năm thực hiện Quyết định 185, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện được quan tâm đầu tư, mua sắm; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động được phân bổ kịp thời. Đội ngũ giảng viên luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm thực tiễn; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, kết hợp lý luận với thực tiễn, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
 
Từ năm 2008 đến năm 2018, Trung tâm đã mở 432 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho trên 30 ngàn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.
 
Dịp này, Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
Minh Hoàn
 
.