.

Ia Grai học tập, quán triệt các NQ Hội nghị TƯ 7,khóa XII của Đảng

Thứ Tư, 11/07/2018, 11:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 11-7, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy Ia Grai ( Gia Lai) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

 Quang cảnh toàn Hội nghị học tập. Ảnh: Phan Thương
Quang cảnh toàn Hội nghị học tập. Ảnh: Phan Thương

 

Trong thời gian 1 ngày các đại biểu dự Hội nghị được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung chuyên đề học tập bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28- NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thông qua việc tiếp thu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII nhằm giúp các đại biểu hiểu và nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết; đồng thời tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung của các Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình.

Phan Thương

.