.

(GLO)- Thường trực Huyện ủy Kbang vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quíý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Trọng Khánh-chủ trì hội nghị.

Ảnh: Thúy Điểm
Ảnh: Thúy Điểm

 

Báo cáo tại hội nghị đã đánh giá trong quý II năm 2017, trên các mặt công tác xây dựng Đảng của huyện có nhiều chuyển biến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Như: chỉ đạo theo dõi, kiểm tra chất lượng công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm về số lượng và chất lượng. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, được quan tâm chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác vận động quần chúng được tăng cường, sâu sát và có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình, kết quả, những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Trọng Khánh đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được và đề nghị các Ban Đảng, Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2017: tập trung chỉ đạo sản xuất, chăm sóc vụ mùa, tập trung triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn. Quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo yêu cầu; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát thường xuyên theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; đôn đốc việc xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới…

Thúy Điểm

.