.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kbang lần thứ chín (mở rộng)

Thứ Năm, 06/07/2017, 13:30 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 4-7, Huyện ủy Kbang đã khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Tỉnh ủy viên phụ trách huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa VIII; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
 

Ảnh: Hồng Hạnh
Ảnh: Hồng Hạnh

6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của Kbang tiếp tục phát triển ổn định. Toàn huyện đã gieo trồng được hơn 27.400 ha cây trồng các loại, đạt 80% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) 132,6 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch và tăng gần 8% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn gần 237 tỷ đồng, đạt gần 70% Nghị quyết, tăng 5% so với cùng kỳ... Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhất là công tác xây dựng nhà ở, hỗ trợ giảm nghèo cho người có công; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy Đảng tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến; thu hút đầu tư, quảng bá tiềm năng của huyện đang có tín hiệu tốt. Công tác CCHC, đặc biệt là thủ tục HC được quan tâm hơn từ đầu tư, kiểm tra đến hiệu qủa của công tác CCHC.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 1 số tồn tại, đó là: tiến độ thu hoạch 1 số cây trồng chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến sản xuất ; tiến độ xây dựng nông thôn mới và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; chất lượng giáo dục, y tế ở vùng sâu, vùng xa chưa được cải thiện nhiều; công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát còn chậm, chất lượng kiểm tra, giám sát chưa cao.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Kbang đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu, thực hiện có hiệu quả Chương trình  NTM, giảm nghèo; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý bảo vệ rừng; phòng chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông... Theo đó, các đơn vị, địa phương phải chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; phấn đấu đến cuối năm 2017, xã Đông và xã Nghĩa An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tổ chức chu đáo các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7); thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển du lịch; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 đạt kết quả cao; ttiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị này, các đại biểu đã nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững  tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025.

Dịp này, có 1 tập thể và 2 cá nhân đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2012 - 2016) đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hồng Hạnh

.