• Không ai đủ dũng cảm từ bỏ đặc quyền, đặc lợi sau nhiều năm
  • Đoàn kiểm tra 714 của Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai
  • Chuyện ít biết về tù chính trị Gia Lai 2 lần vượt ngục

Không ai đủ dũng cảm từ bỏ đặc quyền, đặc lợi sau nhiều năm"phấn đấu"

Theo Trung tướng Trần Văn Độ, chức vụ thường gắn với đặc quyền, đặc lợi nên sinh ra nhiều tiêu cực, trong đó có chạy chức, chạy quyền.

Đoàn kiểm tra 714 của Bộ Chính trị làm việc với Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Ngày 23-5, Đoàn kiểm tra số 714 của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Văn Linh-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Chuyện ít biết về tù chính trị Gia Lai 2 lần vượt ngục

(GLO)- Sau chiến thắng thực dân Pháp năm 1954, thực hiện Hiệp định Genève, đất nước ta tạm chia làm 2 miền: miền Bắc được hoàn toàn giải phóng; miền Nam do thực dân Pháp, sau đó là đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn quản lý. Chúng thực hiện việc trả thù bằng nhiều thủ đoạn tàn bạo, nhất là chính sách "Tố cộng và diệt cộng", nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng và ý chí đấu tranh của nhân dân miền Nam.

.
.