• Chống tham nhũng: Người đứng đầu liêm khiết thì cả bộ máy liêm khiết?
  • Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý

Chống tham nhũng: Người đứng đầu liêm khiết thì cả bộ máy liêm khiết?

Phòng chống tham nhũng thời gian qua không còn có chuyện bao che cho nhau, né tránh, sợ "rút dây động rừng" và tạo được niềm tin cho người dân.

Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý

(GLO0- Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn vừa ký Công văn số 2060-CV/TU về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây là nội dung thực hiện trong năm 2018, năm giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

"Cán bộ tham nhũng mà rao giảng về chống tiêu cực thì ai nghe?"

Ông Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh:"Cán bộ không làm gương, đã chạy chức, chạy quyền, tham nhũng mà nói về chống tiêu cực, chống tham nhũng thì ai nghe".

.
cheap jerseys china
.