.
Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Kbang thể hiện bản sắc văn hóa

Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Kbang thể hiện bản sắc văn hóa

(GLO)- Để chuẩn bị cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018, huyện Kbang đã chọn 2 đội cồng chiêng tiêu biểu tham dự với những tiết mục độc đáo mang đậm bản sắc địa phương.

.