.

(GLO)- Lễ tuyên dương 36 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018 được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức vào sáng 15-5.
 

Ảnh: P.L
Ảnh: P.L

Đây là những thanh niên tiêu biểu có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động do Đoàn tổ chức, phát động; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên thanh niên và cơ quan, đơn vị công tác; là gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Lễ tuyên dương là một trong những hoạt động thiết thực của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh  nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo, xung kích, tình nguyện cống hiến tài năng góp phần xây dựng quê hương của lực lượng đoàn viên thanh niên trong khối.

Phan Lài

.