.

Sau khi Trung ương Đoàn công bố Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.
 

Cần tạo ra được những sản phẩm tình nguyện có tính thực tiễn cao.
Cần tạo ra được những sản phẩm tình nguyện có tính thực tiễn cao.

Phải bám sát đời sống của thanh niên

Các phong trào của Đoàn phải ngày càng đi vào thực chất, bám sát đời sống sinh hoạt của thanh niên. Đối với khu vực trường học, tổ chức Đoàn phải trở thành người bạn đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, các hoạt động cần bám sát thực tiễn, đời sống sinh viên để các bạn có thể tự cảm nhận giá trị mình nhận được khi tham gia cùng Đoàn.

Nhiều sinh viên có gặp tôi để đặt câu hỏi: "Vào Đoàn có bắt buộc không? Tôi vào Đoàn thì được gì?". Chúng ta làm rất nhiều, tổ chức nhiều chương trình nhưng có bao giờ chúng ta thử đặt câu hỏi liệu sinh viên có thích nó không? Các bạn cần gì? Nội dung thế nào là phù hợp? Trước thời đại hội nhập quốc tế như hiện nay, thanh niên có rất nhiều lựa chọn tham gia các CLB - đội - nhóm khác bên ngoài. Vì thế, Đoàn phải không ngừng lắng nghe, đổi mới các hoạt động của mình, hướng vào chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Từ đó các bạn sẽ tin tưởng, nhận thức được "người bạn đồng hành" sẽ cùng mình đi trên quãng đường đại học.

Hiện nay, mạng xã hội có nhiều vấn đề “nóng”. Rất nhiều đoàn viên, thanh niên tiếp cận mạng xã hội, lướt web, tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp cần phải tranh thủ thời cơ chiếm lĩnh mặt trận online, khai thác có hiệu quả các công cụ truyền thông đa phương tiện để giới thiệu hoạt động, phong trào đến thanh niên. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phương pháp truyền thông tin, xác lập mục tiêu tự thân hoạt động sẽ thu hút thanh niên tham gia.

Vũ Nguyễn Minh Trí/thanhnien

.