.

(GLO)- Theo đánh giá của Sở Tài chính, tiến độ quyết toán vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm so với thời gian quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể, năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 1.106 dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán. Trong đó, tổng giá trị đề nghị quyết toán là hơn 1.866,8 tỷ đồng, tổng giá trị quyết toán được phê duyệt hơn 1.860,8 tỷ đồng, tổng giá trị giảm trừ qua quyết toán hơn 5,99 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Sở Tài chính, trong năm 2017, số dự án hoàn thành mà chủ đầu tư đã nộp hồ sơ báo cáo quyết toán nhưng chưa được phê duyệt là 87 dự án/tổng giá trị đề nghị quyết toán hơn 384,2 tỷ đồng. Số dự án hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ báo cáo quyết toán là136 dự án/tổng mức đầu tư được duyệt hơn 712,1 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý là có 96 dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng với tổng mức đầu tư được duyệt là gần 218 tỷ đồng (gồm 6 dự án do tuyến tỉnh quản lý với tổng mức đầu tư hơn 114,3 tỷ đồng và 90 dự án do tuyến huyện quản lý với tổng mức đầu tư hơn 103,5 tỷ đồng).

 

Nâng cấp quốc lộ 19-đoạn qua xã Hà Tam (huyện Đak Pơ). Ảnh: Đ.T
Nâng cấp quốc lộ 19-đoạn qua xã Hà Tam (huyện Đak Pơ). Ảnh: Đ.T

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách quý II-2018, ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính đã lưu ý các địa phương: “Không giao dự án đầu tư mới cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên”. Để đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án xây dựng cơ bản, Sở Tài chính đề nghị các chủ đầu tư tuyến tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư tuyến huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch tăng cường triển khai các giải pháp như: quán triệt các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định; ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đề nghị của chủ đầu tư; đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian nộp hồ sơ báo cáo quyết toán hoàn thành; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chậm trễ thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành...

Đối với các địa phương vẫn còn tồn tại trong công tác thẩm tra quyết toán, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị kiểm tra, giải trình nguyên nhân để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Đồng thời, đầu tháng 3-2018, Sở cũng đã có văn bản đề nghị các huyện: Mang Yang, Đak Pơ, Đak Đoa, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và TP. Pleiku khẩn trương thẩm tra, phê duyệt quyết toán các tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh và dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 đoạn Pleiku-Cầu 110.

Sơn Ca

.