Người dân huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) mua cây dó bầu, rồi dùng tay xỉa từng cây gỗ để lấy lõi trầm hương mỏng dính, bán hơn 20 triệu đồng mỗi kg.

 

.


 

Bình luận (0)
.
.