.

Cuộc đấu súng của tên cướp tiệm vàng với công an

Trên đường tẩu thoát, tên cướp tiệm vàng ở Kiên Giang chĩa khẩu súng K59 bắn trả liên tiếp về hướng lực lượng truy đuổi nhưng không trúng cho đến khi bị kẹt đạn.

.
.
.