.

Đối thoại giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em

(GLO)- Sáng ngày 20-3 Đoàn Thanh niên tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em.

.
.
.