.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Việt Nam sẽ trở lại sân chơi U20 WC

Được giao quyền quản lý và huấn luyện các lứa U quan trọng của bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã vạch ra những mục tiêu rất cụ thể và tỏ rõ sự tin tưởng vào bóng đá trẻ Việt Nam.

.
.
.