.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện kiểm toán NSNN

(GLO)- Sau hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập.

.
.
.