.

Nuôi cá cảnh đem lại doanh thu 2 tỷ một năm

Những lồng cá cảnh quý rộng hàng nghìn m2 trên mặt sông Hồng là thành quả của anh Sơn ở Nam Định sau nhiều năm thử nghiệm.

.
.
.