.

Hết lòng với học sinh vùng sâu

(GLO)- Kbang là huyện vùng sâu, vùng xa. Các trường tiểu học trên địa bàn đa phần nằm ở xa, đường sá đi lại vô cùng cách trở nên việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, các thầy cô nơi đây đã không quản ngại khó khăn, hy sinh thời gian, công việc, chuyện chồng con để ở lại trường dạy kèm thêm cho các em, chỉ với mục đích giúp các em nắm bắt được con chữ tốt hơn.

.
.
.