.

Vượt suối sâu đến trường chuẩn bị khai giảng

Học sinh Trường tiểu học dân tộc nội trú Mường Lói (Điện Biên) vượt suối đến điểm trường nhận lớp trước ngày khai giảng năm học mới.

.
.
.