123
Phóng sự - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
.

Nông dân chế robot gieo hạt tự động

Sáng chế máy hút hạt giống tự động thay cho hàng chục nhân lực, ông Phạm Văn Hát (Tứ Kỳ, Hải Dương) mỗi năm kiếm được cả gần tỷ đồng.

.
.
.