.

Cần lắm sự chủ động của người lao động trong các phiên giao dịch việc làm

(GLO)- Ngày 15-8-2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân huyện tổ chức phiên giao dịch việc làm tại Chư Prông. Hoạt động này nhằm giới thiệu việc làm cho người lao động các thôn, làng nơi ít có điều kiện tiếp cận thông tin tuyển dụng.

.
.
.