(GLO)- Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những diễn biến phức tạp. Bởi vậy, để nâng cao ý thức, năng lực phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra thì rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội.
 
.

 

.
.