.

Gia Lai 48h: Mời thầu quốc tế dự án Trung tâm thương mại TP. Pleiku

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

.
.
.