.

Gia Lai 48h: Khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Trong năm 2016 vừa qua, BHXH tỉnh đã chuyển 17 hồ sơ doanh nghiệp có số nợ lớn và thời gian nợ kéo dài cho tổ chức Công đoàn để thực hiện việc khởi kiện.

.
.
.