.

Gia Lai 48h: Bằng giả và đạo đức công vụ

(GLO)- Sử dụng bằng giả không chỉ làm suy yếu nền hành chính do không đảm đương được vị trí việc làm mà còn đánh mất niềm tin của người dân vào đạo đức công vụ của bộ máy nhà nước.

.
.
.