.

Gia Lai 48h: Báo chí góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới

(GLO)- Trong những năm qua, báo chí đã có nhiều đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí tỉnh Gia Lai và các báo, đài Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nhà đã có nhiều tiến bộ và phát triển không ngừng cả về tổ chức, loại hình, nội dung và hình thức...

.
.
.