.

Gia Lai 48h: Quản lý cơ sở tư vấn du học

(GLO): Những năm gần đây, nhiều người lựa chọn hình thức du học với mong muốn trải nghiệm môi trường học tập mới. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách hàng, nhiều đơn vị tư vấn du học được mở ra ở TP. Pleiku, song từ đócũng nảy sinh những vấn đề đáng quan tâm.

.
.
.