.

Nhiều thuê bao sẽ không được giữ số khi chuyển mạng

Theo lộ trình mà Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra, thì kể từ ngày 1-1-2017, dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số sẽ được thử nghiệm và hoàn thành trước ngày 30-6-2017. Tuy nhiên thì không phải tất cả các thuê bao khi chuyển mạng đều được giữ nguyên số.

.
.
.