(GLO)- Từ nhiều năm nay những người đàn ông tại làng Nglơm Thung (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) thường tập trung thành từng nhóm, cùng nhau chuốt nan, đan gùi. Sản phẩm gùi của họ theo chân thương lái, đi tiêu thụ khắp trong và ngoài huyện.

 
.
.