(GLO)- Chưa niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC), cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu, hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không xin lỗi tổ chức, cá nhân… là những tồn tại, hạn chế vừa được đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về thực hiện cải cách TTHC nêu rõ khi tiến hành kiểm tra tại một số địa phương.
 
.

 

.
.