(GLO)- Chúng ta đang khám phá và chiêm ngưỡng những gốc chè trăm tuổi trên vùng đất Bắc Tây Nguyên để cho ra những sản phẩm chè mang đậm hương vị tinh túy của đất trời cao nguyên.
 
 
 
.
 
.
.